Stress bij je hond tijdens training herkennen en voorkomen

Stress bij je hond tijdens training herkennen en voorkomen

Gebeurt het jou ook wel eens dat je met je hond aan het trainen bent in gehoorzaamheid maar het wil maar niet lukken. Je hond reageert niet op jouw aanwijzingen en heeft geen aandacht voor jou, neemt geen beloning aan, enz. Je gaat je ergeren en dat maakt het er niet beter op.

Heb je er dan wel eens bij stilgestaan dat stress bij je hond daar de oorzaak van kan zijn en dat jij mogelijk de mede veroorzaker bent van die stress?

Je hond kan net als wij mensen gestresst raken als ze een situatie niet kunnen beheersen.

Stress ontstaat als er teveel stresshormonen worden aangemaakt. Hierdoor stijgt het adrenaline gehalte en raakt de hond in de stress.

Als de stress wordt veroorzaakt door het gedrag van andere honden, mensen, dieren in zijn omgeving dan zullen naast de stressignalen ook de kalmerende signalen sterker worden. (In een volgend blogbericht zal ik aandacht schenken aan het herkennen van en omgaan met kalmerende signalen)

Hoe beter je stress bij je hond herkent en de oorzaak kunt achterhalen hoe sneller je aan een oplossing kunt werken.

Negatieve stresssignalen

Deze vorm van stress komt vaak voor tijdens het oefenen of trainen met je hond.  Maar ook in de dagelijkse omgang met je hond kun je negatieve stress bij je hond waarnemen.

Als je hond te veel negatieve stress ervaart is het bijna onmogelijk om je hond op dat moment nieuw gedrag aan te leren. Dus trainen met je hond heeft dan geen zin.

De negatieve stresssignalen  die je bij je hond tijdens de training kunt waarnemen zijn o.a.

 • Rusteloosheid /Nerveus
 • Veel krabben
 • Geeuwen
 • Bijten in riem
 • Veelvuldig en hard blaffenstress-signaal
 • Uitschudden
 • Kan zich niet concentreren
 • Angst
 • Neemt geen beloning aan
 • Geeuwen
 • Hijgen
 • diaree
 • reactieoverdracht/afreageren
 • desinteresse
 • Veelvuldig laten zien van kalmerende signalen

Een lichte vorm van deze negatieve stress is niet van invloed op de training en het aanleren van nieuw gedrag.
Als je hond vaak achter elkaar of gedurende langere tijd een van deze signalen laat zien dan wel meer dan 2 van die signalen ter gelijkertijd of kort achter elkaar laat zien moet je de oorzaak daarvan opsporen en die wegnemen.

Je hond is dan niet meer in staat om iets te leren en als dit stressniveau te lang aanhoudt kan dat chronische stress (zie verderop in dit verhaal) tot gevolg hebben.
Wat de mogelijke oorzaken zijn van de stress bij je hond en hoe je die stress kunt voorkomen dan wel oplossen lees je verder op in dit bericht.

Positieve stresssignalen

Tijdens de training met je hond kun je ook positieve stressignalen waarnemen. Dit noemt men ook wel positieve leerstress.

 • Ongeduldigheid
 • Snelle bewegingen
 • Veel geleerd gedrag achter elkaar laten zien (zit-af-poot geven-enz)
 • Veel oogcontact met jou als trainer maken

Bij deze positieve stresssignalen zie je een blije en opgewekte hond. Als dit voorkomt tijdens het trainen wil de hond duidelijk laten merken dat hij iets wil doen om zijn beloning te krijgen.

Oorzaken van stress tijdens de training of omgang met je de hond

Stress bij je hond heeft een oorzaak en die kunnen zeer uiteenlopend zijn. Het is goed om te weten welke oorzaken zoal stress bij je hond kan veroorzaken. Dat maakt het voor jou wat gemakkelijker om de oorzaak op te sporen.

Stress bij je hond kan de volgende oorzaken hebben.

 • Spanning (ruzies) in de omgeving van de hond
 • angst bij je hond
 • Straffen
 • Schreeuwen tegen je hond
 • Onduidelijkheid van jouw kant
 • Je vergeet je hond regelmatig te belonen voor het gewenste gedrag
 • Jouw lichaamstaal verteld de hond iets anders dan het commando dat je geeft
 • Je geeft verschillende commando’s  voor een en dezelfde oefening/gedrag
 • Je hond voelt zich onzeker in de omgeving
 • Een ander persoon die de hond traint gebruikt andere commando’s dan jij
 • Je geeft je hond onvoldoende steun tijdens de training
 • Je neemt te grote stappen in de training
 • De timing van je beloning is verkeerd waardoor je hond verward raakt
 • Je hond is ziek of heeft pijn
 • De hond ervaart in de omgeving waar je traint een bedreiging van bijvoorbeeld een hond of mens
 • Je houdt geen rekening met de emoties van je hond
 • Je traint te vaak of te lang achter elkaar

Indien je de oorzaak van stress tijdens de training wegneemt zal de stress verminderen. Soms kan dat betekenen dat je de training niet voortzet en bijvoorbeeld een flinke wandeling met je hond gaat maken.

De oorzaak van stress kan ook liggen in het feit dat je te vaak en te lang achter elkaar met je hond traint. De hond gaat het dan saai vinden om dat er geen uitdaging meer in de training zit. Hij gaat dan minder goed luisteren dat maakt dan weer dat jij anders gaat reageren waardoor je hond en jij in een situatie terecht komt waarin je beiden stress kunt ervaren.

Dus het advies is niet te lang achter elkaar trainen. Beter 3 x 10 minuten over de dag verdeelt, dan een half uur achter elkaar. Ook zo nu en dan een dag overslaan is aan te bevelen.

14 tips om stress bij je hond te voorkomen

 1. Train je zelf in het herkennen van stress en kalmerende signalen
 2. Bouw aan een goede relatie met je hond dat maakt dat jouw hond je vertrouwt
 3. Stop met straffen, schreeuw niet tegen je hond en gebruik geen methodes die pijn doen bij je hond
 4. Beloon je hond regelmatig voor het gewenste gedrag
 5. Zorg dat je hond voldoende beweging krijgt
 6. Voorkom verveling bij je hond ook tijdens de training. Verander de omstandigheden en routines regelmatig.
 7. Maak afspraken binnen het gezin wat je hond wel mag en niet mag
 8. Spreek af met gezinsleden welke commando’s voor welk gedrag gegeven worden
 9. Zorg dat je hond zich veilig voelt in zijn omgeving
 10. Geef je hond de nodige steun als hij angstig (= een emotie) is.
 11. Voorkom geruzie tussen mensen (gezinsleden)in het bijzijn van je hond
 12. Geef leiding aan je hond en wees duidelijk. Dat brengt structuur in zijn leven
 13. Zorg dat de riem van je hond lang genoeg is zodat hij andere (dieren en mensen) door het afgeven van signalen zijn bedoelingen en gevoelens kan duidelijk maken
 14. Maak een trainingsplan en train 2 tot 3 x per dag en niet langer dan maximaal  10 minuten achter elkaar. Regelmatig een dag niet trainen maakt dat je hond sneller leert.

Chronische stress

Een veel te hoog stressniveau bij je hond (chronische stress) herken je aan onder andere aan veelvuldig dwangmatig gedrag zoals:

 • Steeds maar weer likken van vacht, poten enz. Vaak op dezelfde plek.
 • Bijten in poten of vacht
 • Staart najagen en bijten in staart
 • Jagen en happen van en in eigen schaduw
 • Plotselinge haaruitval met kale plekken
 • Langdurig en vaak rillen
 • Bevriezen (hond onderneemt geen enkele actie meer)

Indien je een of meerdere van deze signalen, gedragingen vaak of langdurig achtereen bij je hond waarneemt is het zaak maatregelen te treffen.
Daarbij kun je het beste een dierenarts of kynologisch gedragstherapeut (combinatie van beiden is aan te bevelen) raadplegen.

Mijn advies

Leer stress en kalmerende signalen bij je hond herkennen
Onderzoek wat de achterliggende oorzaak kan zijn en los dit op voor je hond
Voorkom situaties en handelingen die stress vol zijn voor je hond

En vind je dit artikel interessant? Dan vind ik het leuk als je hieronder een reactie achter laat.