Ongewenst gedrag bij de hond. Je krijgt wat je beloont
3 min. leestijd

Ongewenst gedrag bij de hond. Je krijgt wat je beloont

Als je ongewenst gedrag bij de hond ervaart begrijp dan dat je krijgt wat je beloont zeker ook van toepassing is bij het trainen van je hond.
Het belonen van gedrag bij de hond werkt als een versterking waardoor dat gedrag vaker getoond zal worden.

Van die wetenschap kunnen je bij de training van je hond heel goed gebruik van maken.
Ervaar je ongewenst gedrag bij de hond dan ben je wellicht jezelf er niet van bewust dat je dit gedrag zelf beloont of in het verleden hebt beloond.
En ook bij dat onbewust belonen van ongewenst gedrag geldt de regel; Je krijgt wat je beloont.

Een voorbeeld van belonen van ongewenst gedrag bij de hond

Kijk de video met aandacht en let daarbij op het gedrag van de 2 spaniels. Lees daarna de uitleg onder de video

Deze mevrouw had een probleem bij het uitlaten van haar honden en klopte voor hulp bij mij aan.
Tijdens het consult gedragstherapie kwam het in het kort hier op neer.
Als ze andere honden tegen kwam blafte haar 2 honden onophoudelijk naar die andere honden.
Zij vond dit een groot probleem en wist daar geen raad mee.

Tijdens de video opname die wij maakte, onderdeel van het onderzoek, werd het ons duidelijk waarom haar honden bleven blaffen.
Zodra haar honden begonnen te blaffen zei ze aldoor op vriendelijke toon, “braaf”, “braaf” tegen haar honden. Zij had de indruk dat ze hierdoor de honden rustig kon krijgen zo dat het blaffen zou stoppen.

Dat “braaf” gebruikte ze in de dagelijkse omgang met haar honden als beloning, bijvoorbeeld als de honden op haar commando gingen zitten. Het woordje “braaf” werd door haar honden als een beloning ervaren.

In de 2e helft van de video opname hebben we haar gevraagd het blaffen te negeren.
Het effect kun je in de video zien. Op een gegeven moment draaien de blaffende honden om naar de eigenaar en kijken haar aan in de zin van (in mensen woorden weergegeven) “ en doen we het goed, waarom krijgen we geen beloning”?  Honden blaffen om te communiceren ook naar mensen toe.

Voorkom het belonen van ongewenst gedrag

Om het belonen van ongewenst gedrag bij je hond te voorkomen moet je eerst bij jezelf afvragen wat jou hond als een beloning ervaart.
Hieronder een lijstje wat honden als een beloning kunnen ervaren.
Dit lijstje is lang niet compleet. Ga voor jezelf eens na hoe dat je dit lijstje nog verder kunt aanvullen met die zaken die jou hond als een beloning ervaart.

Soorten beloningen

 • Aandacht (is een sterke beloning)
 • Op vrolijke toon toespreken
 • Lekkere eetbare zaken zoals; brokjes, stukjes worst, kaas, enz.
 • Aaien, knuffelen
 • Samen spelen
 • Samenwerken
 • Enz.

Timing van de beloning

Bij het opvoeden, trainen van en in de dagelijkse omgang met je hond is de timing van het geven van de beloning van groot belang.
In principe moet die beloning plaatsvinden op het moment dat je hond het door jouw gewenste en/of opgedragen gedrag toont.

Als je te laat bent met die beloning is de kans aanwezig dat je hond een ander gedrag toont op het moment dat je de beloning geeft. Dan beloon je het verkeerde, ongewenst gedrag.

Voorbeeld verkeerde timing bij hondentraining

Je gaat je hond met gebruikmaking van een beloning leren dat hij moet gaan zitten bij de stoeprand voordat je oversteekt. Je geeft je hond bij de stoeprand het commando “zit”. Je hond is netjes gaan zitten. Op dat moment komt een man met een andere hond langs gelopen.
Je hond fixeert naar en gromt tegen die andere hond op het moment dat jij hem de beloning geeft omdat hij is gaan zitten.  (Dat kan een stembeloning of andere soort beloning uit je lijstje zijn)

Onbewust beloon je, je hond dan voor het fixeren en grommen naar die andere hond. Dit was immers het gedrag wat hij toonde op het moment van de beloning.
Dit gedrag, fixeren en grommen, heb je dan versterkt. Als je dat te vaak doet zal hij dit gedrag ook steeds vaker tonen, je krijgt immers wat je beloont.

De beloning in de dagelijkse omgang met je hond

Ook in de dagelijkse omgang met de hond belonen mensen vaak hun hond voor ongewenst gedrag zonder dat ze zich daarvan bewust zijn. Honden worden regelmatig beloond zonder dat diegene die de beloning toedient zich daar bewust van is.

Het aandacht geven, aaien, knuffelen en belonend toespreken van de hond zijn daar voorbeelden van.
Dit onbewuste belonen, waar mogelijk probleem gedrag door wordt versterkt, kun je voorkomen door je er van bewust te zijn dat je alleen beloond als je hond die beloning verdiend heeft. Je hond moet dus gewenst gedrag tonen al of niet door jou opgedragen om een beloning te krijgen.

Advies voorkom ongewenst gedrag bij de hond

 • Let op dat jij je hond niet onbedoeld beloont en ga bij je zelf eens na in welke situatie je dat wel doet.
 • Weet wat je hond als een beloning ervaart
 • Wees je er van bewust dat jij in die situaties zelf een fout maakt waardoor het ongewenste gedrag van je hond kan ontstaan en zal worden herhaald.
 • Zoek een oplossing om dat ongewenste gedrag om te buigen naar gewenst gedrag door, te negeren, afstand te nemen, af te leiden of een ander onverenigbaar gedrag bij je hond aan te leren en dat gedrag te gaan belonen.