Springt jouw hond tegen mensen op?

Springt jouw hond tegen mensen op?, of dat nou vreemde of eigen mensen zijn staat hoog op de lijst van ongewenste gedragingen van de hond.

Lees en leer in dit artikel hoe je jouw hond kunt leren niet tegen mensen op te springen.

Om de hond duidelijk te maken dat dit gedrag niet gewenst is moet je, je eerst afvragen waarom je hond dat doet. Vroeger werd altijd gezegd dat honden tegen mensen opspringen omdat ze dominant zijn of de “baas”willen zijn. Door het voortschrijdend (wetenschappelijk) onderzoek naar hondengedrag weten we nu wel dat het opspringen tegen eigen of vreemde mensen over het algemeen weinig te maken heeft met een dominante hond.

Over het waarom

Springt jouw hond tegen mensen op, en wil je dat voorkomen, dan is het van belang te weten hoe honden leren en welke leerprincipes daarbij een rol spelen. Je moet van mij aannemen dat een principe van het leren is dat de hond elk gedrag wat voor hem een beloning oplevert in meer of mindere mate zal herhalen.

Een beloning voor de hond kan van alles zijn bijvoorbeeld een snoepje, stukje worst, een spelletje enz. maar ook aandacht is een hele sterke beloning voor de hond. En juist bij het probleemgedrag “opspringen tegen mensen” is de beloning in de vorm van aandacht een heel belangrijke waardoor de hond dat opspringen tegen mensen blijft doen.

Wat doen mensen als de hond tegen ze aanspringt? In de meeste gevallen vindt dan een van de volgende handelingen plaats: Aaien, stembeloning, knietje geven, straffen met de stem door bijvoorbeeld het woordje “foei”, hond van zich afduwen, hond streng aankijken enz. enz.

Juist deze handelingen worden door de hond ervaren als aandacht (=beloning) voor het feit dat hij tegen mensen opspringt. In onze ogen is dat vaak negatieve aandacht zoals wegduwen of corrigeren met een stemcorrectie enz. maar voor de hond is het aandacht krijgen een beloning.

Dus voor de hond zijn al die handelingen die hiervoor zijn aangegeven beloningen voor zijn gedrag  “tegen mensen opspringen”  want dan krijg ik aandacht.

Even voor de duidelijkheid: natuurlijk zal een hond op den duur stoppen met tegen je op te springen als je hem corrigeert met bijvoorbeeld het toedienen van een pijnprikkel.

Maar deze vormen van correcties geven weer andere problemen zoals mogelijke agressie en maken in ieder geval dat er een deuk in de relatie tussen hond en jou ontstaat en dat hij het vertrouwen in je verliest.

Hoe gaan we de hond leren niet tegen mensen op te springen.

  1. je zorgt er voor dat wanneer de hond tegen je aanspringt hij geen beloning ontvangt. Dus niet aankijken, niet wegduwen, niet met de knie naar voren, geen stemcorrectie geven, geen commando geven (Dit is allemaal aandacht geven en dat werkt als een beloning)
  2. Op het moment dat de hond springt kijk je hem niet aan, vouw je armen over elkaar en blijf rechtop stilstaan zonder iets te zeggen. Soms wil het helpen als je de hond de rug toedraait.
  3. In deze positie blijven tot de hond weer op zijn vier poten staat (kan in het begin wat langer duren)
  4. Nu kun je hem belonen of het commando “zit” geven (als hij dat beheerst) en dan belonen.  Belonen doe je in aanvang met aandacht en een andere sterke beloning. Dus je zorgt ervoor dat het opspringen op geen enkele wijze wordt beloond en dat het laten zien van ander, onverenigbaar gedrag (het gaan zitten), wel wordt beloond met aandacht en het voertje of speeltje.
  5. Nu is de fase aangebroken dat de hond tevens moet leren om niet meer tegen andere gezinsleden en vreemde mensen (bekende van je, figuranten) op te springen. Je verteld die andere mensen (figuranten) wat ze moeten doen maar vooral  niet moeten doen als de hond tegen ze opspringt.  Ook vertel je tegen die mensen wat ze kunnen doen als de hond niet springt. Maak daarbij vooral duidelijk dat wanneer ze de hond willen belonen met een beloninkje of een aai dat ze dan vooral de handen niet omhoog brengen omdat dit de hond kan uitdagen te gaan springen om bij die handen (met daarin de beloning) te kunnen.

Zorg voor een diversiteit aan mensen zoals mannen, vrouwen, kinderen maar ook verschillend van uiterlijk en bijv. huidskleur. Nadat je dit met een aantal verschillende mensen geoefend zal de hond niet meer tegen mensen opspringen.

De voorgaande punten gaan we net zolang oefenen in verschillende situaties zoals bij je thuiskomst, tijdens wandelingen, tijdens spelletjes enz. tot dat de hond niet meer tegen jou of andere mensen opspringt.

Een waarschuwing.

Als je op deze wijze gaat trainen met de hond zal het opspringen in aanvang erger worden. Dit komt omdat in het verleden de hond wel aandacht kreeg voor het opspringen en nu niet meer. Daarom zal hij extra zijn best doen om aandacht te krijgen door harder en meer op te springen. Volhouden is noodzakelijk en leidt tot succes.

De slimme honden.

Als je op deze wijze je hond leert dat opspringen tegen mensen geen beloning oplevert dat kan er een moment aanbreken dat de hond toch weer tegen je aan gaat springen en vervolgens direct weer gaat zitten om een beloning in ontvangst te nemen.

Die honden hebben dan geleerd als ik spring krijg ik geen aandacht (beloning) en als ik dan direct daarna gaat zitten levert dat wel een beloning op.   Als je dit merkt geef je de hond geen beloning direct nadat hij heeft gesprongen en is gaan zitten maar loop je weg en roep je hem later bij je waarbij hij dan de beloning krijgt omdat hij bij je komt en niet tegen je aanspringt.

Laatste belangrijke tip.

Ga vooral niet schreeuwen tegen je hond want dan verlies je aan leiderschap.