Ongewenst gedrag van je hond voorkomen beter dan genezen
6 min. leestijd

Ongewenst gedrag van je hond voorkomen beter dan genezen

Ook jij kunt ongewenst gedrag van je hond voorkomen.  Het bespaart je veel ergernis en kosten en jij en je hond worden er beter van. Ongewenst gedrag van de hond is gedrag waar veel hondeneigenaren geen oplossing voor weten. Dagelijks krijg ik vragen van hondeneigenaren hoe ze het probleem wat ze hebben met het gedrag van hun hond kunnen oplossen.

Verder  op in dit verhaal geef ik je 10 tips hoe jij ongewenst gedrag van je hond kunt voorkomen.

Uit de jarenlange ervaring die ik heb opgedaan als trainer/coach en kynologisch gedragstherapeut is het voor mij volstrekt duidelijk dat je ongewenst gedrag van de hond beter kunt voorkomen dan deze probeert op te lossen als deze zich al langere tijd voordoen.

Vaak wordt er gesproken over gedragsproblemen van de hond. Over het algemeen kan men zeggen dat de hond geen problemen heeft met zijn gedrag maar dat het getoonde gedrag van de hond een probleem of is voor de eigenaar of anderen en kunnen we beter spreken over ongewenst gedrag.

Natuurlijk is het raadzaam om wanneer je problemen ondervindt met het gedrag van je hond, zo snel mogelijk deskundige hulp in te roepen van een daartoe gediplomeerde kynologisch gedragstherapeut. Ongewenst gedrag van de hond kan ook een medische oorzaak hebben, denk bijvoorbeeld aan pijn. In dit bericht ga ik daar niet verder op in. Het spreekt voor zich dat je dan ook de hulp van een dierenarts inroept

Hoe gedrag bij de hond ontstaat

Uit onderzoeken blijkt dat slechts zelden honden geboren worden met een gedragsstoornis. Dit wil zeggen dat gedragsproblemen ontstaan nadat de hond is geboren.

Honden reageren op prikkels die de hond waarneemt in zijn omgeving of prikkels van binnenuit. Ook de motivatie van de hond om al of niet te reageren op prikkels en zo ja hoe, speelt daarbij een rol.

De respons (het gedrag) van de hond op die waargenomen prikkels is voor ons mensen gewenst of ongewenst. Zonder de hond daarin te begeleiden gaat de hond op zoek naar gedrag (als reactie op de waargenomen prikkels) welk gedrag voor hem het meest positieve resultaat oplevert.

Daarom kun je stellen dat het ongewenste gedrag bij de hond over het algemeen geen probleem is dat de hond met zich meedraagt maar is het gedrag een probleem voor de eigenaar van de hond en/of andere mensen.

10 tips die je kunnen helpen om ongewenst gedrag bij je hond te voorkomen

Als jij ongewenst gedrag bij je hond wilt voorkomen dan is er werk aan de winkel. Natuurlijk wil iedereen dat. Maar het is de vraag wat moet je daarvoor doen en weten. Ik ga je hieronder 10 tips geven die je zeker verder zullen helpen.

Tip 1:  Vergaren van kennis

Als je gedragsproblemen wilt voorkomen is het niet alleen van belang dat je weet hoe je hond moet voeden en zijn vacht moet verzorgen maar is het heel erg belangrijk dat je, je verdiept in het gedrag van de hond, hoe bepaald gedrag ontstaat, hoe je dat gedrag kunt benoemen en herkennen en hoe je dat gedrag bij de hond kunt beïnvloeden.

Verder is het van essentieel belang dat je weet welke leerprincipes er gelden voor honden. Met andere woorden hoe leert je hond.

Tip 2:  Begeleiding van je hond

Indien je de hond niet begeleid bij het vormen van gedrag op waargenomen prikkels zal de hond met gedrag reageren welk gedrag voor hem gewenst resultaat oplevert maar voor jou ongewenst gedrag kan zijn.

Tip 3:  Op de juiste wijze communiceren met je hond

Om je hond te leren om op waargenomen prikkels op een voor jou gewenst gedrag te reageren zul je op de juiste wijze met je hond moeten communiceren. Ook in de dagelijkse omgang met je hond is die juiste voor de hond begrijpelijke communicatie van groot belang om gedragsproblemen te voorkomen.

Tip 4:  Je eigen gedrag veranderen of aanpassen

Het uitgangspunt moet zijn dat jij, in de omgang met je hond, je op een bepaalde voor een hond duidelijke en begrijpelijke wijze moeten gedragen. Daarvoor moet je de kennis in huis hebben zoals hierboven aangegeven.

Als je hond zich ongewenst gedraagt moet jij, je eerst afvragen hoe dat gedrag is ontstaan en of je in dat geval je eigen gedrag moet veranderen of aanpassen zodat je hond dat ongewenste gedrag niet meer toont.

Tip 5:    De samenwerking met je hond aangaan

Om problemen met het gedrag van je hond te voorkomen is het noodzakelijk dat je de samenwerking met je hond aangaat. De natuurlijke drift van de hond is om samen te werken met andere om een bepaald doel te bereiken. Dus als jij je hond wilt opvoeden en trainen ga dan de samenwerking aan en maak er een win-win situatie van.

Tip 6:   Rekening houden met de emoties van je hond

Onbewust weet elke hondeneigenaar de emoties bij zijn hond waar te nemen en te benoemen. Vaak hoor je dan ook zeggen mijn hond is blij, verdrietig, boos, angstig enz. Door de technologische ontwikkelingen is het voor het eerst mogelijk om op biologische basis emoties te meten bij dieren.

Angst, blijschap, woede, onzekerheid en genegenheid zijn volgens diverse wetenschappers en onderzoekers emoties die honden ook ervaren.  Het is niet helemaal duidelijk of honden deze emoties op dezelfde wijze ervaren als mensen.

Ook rouw is emoties die honden ervaren. Dat maakte ik onlangs zelf mee toen een van mijn 4 honden op een leeftijd van 15 jaar overleed. In afwachting van de dierenambulance die haar naar het dierencrematorium zo brengen had ik haar op een dekentje in de woonkamer gelegd.

Een van mij andere honden, een Cavalier King Charles Spaniel heeft aan haar geroken, is een botje gaan halen heeft dat bij de overleden hond gelegd en is naast haar gaan liggen tot dat zij door de dierenambulance was opgehaald.

Ook is het duidelijk dat honden menselijke emoties herkennen. Aan je lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen hoe subtiel ook neemt je hond onder andere je emoties waar. Houd in de omgang met je hond rekening met de emoties van je hond. De band tussen jou en je hond zal er alleen maar door verbeteren.

Tip 7:    Leer de (stress) signalen van je hond te herkennen

Honden kunnen net als wij mensen gestrest raken van situaties die niet beheersbaar voor ze zijn. Als je hond gestrest is kun je dat zien aan de signalen die ze uitzenden. Als het stressniveau van je hond te hoog is wordt het verdedigingsmechanisme van de hond vaak sneller geactiveerd.

Als dat stressniveau continu te hoog is, is er sprake van chronische stress wat de gezondheid van hond in lichamelijk en geestelijk opzicht ernstig kan schade. In een van mijn volgende blogberichten zal ik dieper ingaan over ontstaan en het herkennen van stress signalen bij je hond en wat je kunt doen om die te verminderen.

Tip 8:    Zorg voor voldoende beweging en afleidingbeweging-en-afleiding

Zorg dat je hond voldoende beweging krijgt. Door te weinig bewegen kunnen er allerlei ongewenste gedragingen bij je hond ontstaan. Verder kan te weinig beweging stress bij je hond veroorzaken. Ga veel wandelen met je hond op verschillende plaatsen zodat je hond en beweging en voldoende afleiding krijgt.

Speel met hem spelletjes waarbij de hond veel beweging krijgt. Ook moet je spelletjes spelen met je hond waarbij zijn hersenen geactiveerd worden zoals bijvoorbeeld zoekspelletjes

Tip 9:    Wees consequent in je gedrag en wat je wel of niet toestaat van je hond

Door er voor te zorgen dat jezelf consequent ben in je eigen gedrag wordt het voor je hond duidelijk wat je werkelijk bedoeld. Spreek binnen je gezin de regels af wat je hond wel mag en wat hij niet mag en op welke wijze en wie de hond corrigeert voor gedrag wat volgens die regels niet is toegestaan.

Ben je er wel van bewust dat straffen alleen niets oplost (zie hieronder bij punt 10)

Tip 10:    Beloon meer – Straf minder

Het is voor het hebben van een goede relatie met je hond van belang dat je hond respect voor je heeft en jij voor je hond. Respect kun je niet af dwingen door je hond te straffen maar vooral door duidelijkheid te beiden en je hond goed te begeleiden bij zijn opvoeding en in zijn dagelijkse omgang met mensen, dieren en niet levende zaken.

Uit recent onderzoek (Professor Coren, gepubliceerd 24 mei 2012) blijkt dat honden die tijdens training/opvoeding, gestraft worden door middel van slaan, schoppen, toedienen van elektronische schok of pijnprikkel door bijvoorbeeld gebruik van slipketting, toepassen van fysieke kracht, schreeuwen, bedreigen enz. sneller agressie tonen dan honden die getraind worden via een positieve trainingsmethode.

Dus wil jij een goede relatie met je hond opbouwen en wil je hebben dat je hond respect voor je heeft beloon dan meer en straf minder. Het zal de gehoorzaamheid van je hond en de relatie die je met je hond hebt ten goede komen.

Ik kan je verder helpen

Als jij ook ongewenst gedrag van je hond wilt voorkomen en hem op de juiste wijze wilt opvoeden en trainen in gehoorzaamheid, kan ik je verder helpen. Dat wil ik graag doen door mijn kennis, die ik heb opgedaan tijdens mijn opleiding en mijn jarenlange ervaringen als kynologisch gedragstherapeut en instructeurs/coach, met je te delen.

Het is natuurlijk in dit kort tijdsbestek van dit blog bericht niet mogelijk om alle in- en -outs over het onderwerp ongewenst gedrag hond van je voorkomen of genezen, te behandelen.
Via deze website heb ik een begin gemaakt om deze kennis met je te delen.

Mijn website kun je zien als mijn thuisbasis en een regelmatig bezoek van jou als hondeneigenaar zal zeker de moeite waard  zijn. Via mijn blog en de kennisbanken kun je steeds meer kennis op doen over het gedrag, de opvoeding en training van je hond.