Mijn hond blaft te veel en aanhoudend

Mag jouw hond blaffen? Het antwoord is ja maar te veel en aanhoudend blaffen kan er toe leiden dat mensen gaan klagen of dat je, jezelf gaat ergeren aan dat blafgedrag.

Straf jij je hond voor het blaffen stop daar dan nu mee.

Met straffen bereik je niet wat je wilt bereiken maar juist het tegenover gestelde. Je hebt grote kans dat je hond meer gaat blaffen omdat hij angstig wordt, ernstig gestrest raakt, enz.

 Een verhaal uit de praktijk

Op de vraag mag jou hond blaffen? was ik bij een man op bezoek die een probleem had met het blafgedrag van zijn hond als de bel van de voordeur ging. Ik had bij hem thuis afgesproken. Hij had mij binnengelaten zonder dat ik behoefde aan te bellen.

De buurman zou aanbellen. Ik had de eigenaar gevraagd om te doen wat hij altijd deed. De bel ging de hond sprong op van zijn plaats en liep hevig blaffend naar de tussen deur. De man begon te schreeuwen tegen zijn hond waarbij ook wat krachttermen werden gebruikt. De hond begon nog harder te blaffen. Al schreeuwend dacht de man zijn hond te corrigeren zodat hij zou stoppen met blaffen. Het tegendeel gebeurde.

Mijn uitleg; door zijn schreeuwen werd de hond niet gecorrigeerd maar maakte daaruit op dat het wel heel verschrikkelijk moest zijn wat er aan de deur stond. Daarom begon de hond nog harder te blaffen. Zie verder op hoe dit blafgedrag wel opgelost had kunnen worden.

Blijf bij de les

Ik ga je uitleggen waarom honden blaffen, wat de soorten blaffen betekenen en hoe je kunt voorkomen dat mensen gaan klagen en dat je hond gefrustreerd raakt. Het is een wat lang artikel maar blijf bij de les het is waardevol voor jou als hondeneigenaar.

Waarom mag jou hond blaffen?

Blaffen is communiceren net zoals wij mensen praten met elkaar. Je kunt het communiceren van je hond niet verbeiden. Je hond probeert net als met zijn lichaamstaal iets duidelijk te maken. De hond heeft altijd een voor hem goede reden om te blaffen.

Honden ervaren net als mensen emotie zoals angst, blijdschap, boosheid en agressie. Je kunt je hond niet kwalijk nemen dat hij die emoties ervaart. Maar je kunt wel voorkomen dat je hond door het ervaren van die emoties zodanig opgefokt of gefrustreerd raakt dat hij overmatig gaat blaffen. Dat overmatig blaffen kan ook als een gedragsprobleem ervaren worden.

De 7 verschillende blaftypes

Honden kunnen afhankelijk van een aantal factoren zoals, omstandigheden, plaats waar, welke emoties een rol spelen, gedrag van de eigenaar, enz, op verschillende manieren blaffen. Elk blaftype heeft zijn eigen klanken en bewegingspatroon wat de hond laat zien.

1:    Vreugde / blije blaf

Hond blaft snel achter elkaar in een hoge toon. Hij lijkt soms wel hysterisch te blaffen. De hond springt in het rond en draait onrustig om zijn eigen as. Een voorbeeld daarvan is het thuis komen van de eigenaar, het binnenkomen van bezoek, enz. Je kunt je hond stapsgewijs leren dat hij bijvoorbeeld moet gaan zitten als je thuis komt. Dat gaan zitten moet dan beloond worden.

2:    Waarschuwingsblaf

Hierbij laat de hond een kort scherpe blaf horen. De hond loopt daarbij in de richting waarvandaan de dreiging komt. Die dreiging kan van alles zijn, mensen, dieren, geluiden, geuren, enz.

3: Angstblaf

Dit is vaak een lange serie blaffen met een hoge frequentie. Soms eindigt dit blaffen met het types huilen van de hond. De hond loopt hierbij vaak onrustig heen en weer en neemt afstand van datgene waar hij bang voor is. De lichaamshouding van de hond is hierbij naar achteren gericht en laag. Angst van de hond kan verschillende oorzaken hebben zoals angst voor mensen, dieren, geluiden, bepaalde plaatsen of situaties, pijn, enz.

4:    Verdedigingsblaf / bewakingsblaf

Korte blaf kan ook afgewisseld worden met lage grom. De hond loopt met korte snelle beweging in de richting van datgene waar de blaf tegen gericht is. De dreiging komt dan meestal van andere levende wezens zoals mensen en dieren.

5:    Frustratie- stress blaf

Een eentonige blaf die steeds maar herhaald wordt. In een aantal gevallen eindigt deze blaf op een typische honden huil waarna de blaf weer van vooraf aan begint. De hond staat bij deze blaf in de meeste gevallen gewoon stil. Deze blaf hoor je vaak bij honden die in een kennel zitten opgesloten, aan een ketting vastliggen, alleen worden gelaten, enz. Dit is meestal het blaffen waar mensen over klagen.

6:    Aangeleerde blaf / aandachtsblafblaffen-om-aandacht

De hond blaft drie tot 4 keer stopt dan even en blaft weer 3 tot 4 keer enz. De hond kijkt rond of hij aandacht of een andere soort beloning krijgt. (negatieve aandacht werkt in dit geval als een beloning) Meestal hoor je dit blaftype bij een hond die vraagt om een vorm van aandacht. Het gebeurt vaak dat de eigenaar dit gedrag bij de hond conditioneert zonder zich daar zelf van bewust te zijn.

7: Spelblaf

Korte serie van een scherpe blaf (zogenaamde stotter blaf). Hond maakt vaak een spel boog en beweegt naar diegene waar de spel blaf op gericht is. Dit blaftype hoor je bij de hond die speelt met andere honden of mensen en als de hond een ander uitdaagt tot het spelen.

Overmatig blaffen van je hond onder controle brengen maar hoe?

Als je het overmatig, aanhoudend, ongewenst blaffen van je hond onder controle wil krijgen moet je direct met de aanpak beginnen. Leer je hond goed te lezen. Ik bedoel daarmee dat je goed naar je hond moet leren kijken en weten wat zijn lichaamstaal en zijn emoties je vertellen.

Oorzaak vaststellen

Stel vast welk blaftype je hond laat horen. Vaak zijn er dat meerdere die door elkaar heen gebruikt worden.

Stel vast wanneer en onder welke omstandigheden en in welke omgeving je hond dat blaffen laat horen. Zo kun je de motivatie van je hond achterhalen. Wat heb jezelf in die situatie gedaan? Ben daar eerlijk in.

Let in die situatie ook goed op wat je hond zegt met zijn lichaamstaal. Hoge houding, lage houding, oren recht overeind of plat naar achter, staart hoog of laag, aanstarende blik of wegkijken, enz.

Stel vast hoe lang dat blaffen voortduurt. Als je er zelf niet bij bent kun je dat opnemen met een geluidsopname apparaat. Je kunt dan zijn lichaamstaal niet waarnemen of je moet ook een video/film opnemen.

De trainingsstappen om het overmatig/aanhoudend blaffen op te lossen

 • Direct beginnen met het aanbrengen van veranderingen in die situaties/omstandigheden waarbinnen het blafprobleem zich afspeelt.
 • Verander je houding ten opzichte van je hond. Door hem te straffen voor dat blaffen ontneem je hem de mogelijkheid je iets duidelijk te maken. Dat maakt dat je hond nog meer gaat blaffen of dat hij angstgedrag of andere gedragsproblemen gaat ontwikkelen.
 • Blijf rustig en ga niet schreeuwen tegen je hond. Als je gaat schreeuwen breng je dat over op je hond (stemmingsoverdracht). De kans is groot dat je hond dan nog harder gaat blaffen. In het voorbeeld verhaal wat ik eerder heb verteld heb ik de man geleerd dat hij in plaats van te schreeuwen of te straffen zijn hond door positieve training kon leren dat hij naar zijn mand moest gaan op het signaal van de deurbel.
 • Zorg ervoor dat je hond voldoende beweging en afleiding heeft. En vermoeide hond is rustiger. Bijvoorbeeld: Maak een flinke wandeling voor dat je de hond alleen achterlaat. Hiermee kun je dan samen met het stapsgewijs trainen in het alleen zijn voorkomen dat de hond gaat blaffen.
 • Leer de hond apporteren. Hierdoor kun je ongewenst blaffen in bepaalde situaties voorkomen door hem bijvoorbeeld zijn geliefde speelgoed te laten apporteren.
 • Leer je hond te blaffen op commando. Dit kun je bijvoorbeeld doen door zelf uitdagend met zijn speeltje te gaan spelen. Als de hond dan gaat blaffen geef je het commando “luid”  en geef je hem het speeltje of een andere beloning. Zodra hij het commando “luid” beheerst kun je hem leren op het commando “stil”  te stoppen met blaffen. Dat doe je bijvoorbeeld door als hij blaft te wachten tot hij stil is dan direct het commando “stil” te geven en hem daarna een ultieme beloning te geven. Veel herhalen leidt tot resultaat.
 • Leer de hond stap voor stap aan alleen te zijn als hij aanhoudend blaft als hij alleen wordt achtergelaten. Maak hierbij gebruik van een beloning als de hond niet blaft tijdens de te oefenen stappen in de training. Beloon de hond als je terug komt, niet als je weggaat. Bij terugkomst niet naar binnen gaan als hond blaft.
 • Overwin de angst bij je hond als er sprake is van problematisch angst blaffen. Dit doe je door geleidelijke blootstelling en ongevoelig maken (desensitisatie), voor datgene waar hij angstig voor is. Dit kan van alles zijn, mensen, geluiden, levende en niet levende zaken, enz.
 • Geef de hond bij blaffen om aandacht of het aangeleerd (geconditioneerd blaffen) geen aandacht. Negeer de hond op dat moment. Negatieve aandacht werkt dan ook als een beloning. Dus ook dan niet straffen.
 • Maak bij een verdedigings- of bewakingsblaf duidelijk aan je hond dat jij de situatie van hem overneemt. Dus niet straffen voor dit gedrag maar de verantwoordelijkheid over nemen. Dit doe je bijvoorbeeld door tussen de hond en de andere persoon waartegen het blaffen is gericht te gaan staan. Je gaat dan met je rug of zijkant naar de hond toestaan en laat daarbij de palm van je hand zien. Leer hem daarbij een commando aan bijvoorbeeld “Mijn zaak”  Dat commando geef je als je de palm van je hand laat zien. Als de hond dan rustig is af weggaat, beloon je hem. In een later stadium wordt de hand op steken (met handpalm richting hond) en het geven van het commando  een sein voor de hond dat jij de verantwoordelijkheid neemt en hij zich rustig moet gedragen.

Tot slot wat je vooral niet moet doen

 • Schokband (stroomband) of citronella band gebruiken. De schokband maakt de hond angstig en gestrest. antiblafband
  De geur van de citronella band blijft bij de hond nog lang nadat hij geblaft heeft aanwezig en is daardoor zeer stressvol.
  Ik en diverse wetenschappers zeggen daarom niet doen.
 • Niet schreeuwen tegen je hond als hij blaft
 • Het blaffen verbieden  (dit moet je dus niet verbieden)
 • Reageren op blaffen voor aandacht (Dus dit blaffen moet je gaan negeren)