Slipketting bij je hond gebruiken?

Een Slipketting bij je hond gebruiken bij het opvoeden of trainen van je hond  is Not Done. Er kleven grote bezwaren aan die ik hieronder  puntsgewijs zal verduidelijken.

Al ruim 40 jaar geef ik als instructeur les en coach ik eigenaren die hun hond willen opvoeden en trainen. In aanvang werd door mij aan de hondeneigenaar verteld dat ze een slipketting diende te gebruiken bij de opvoeding, het trainen en uitlaten van hun hond.

Wat het was en hoe het is

De inzichten waren in die tijd dat je met de slipketting de hond heel goed een correctie kon geven die overeenkomt met de correctie die wolven (voorouder van onze huishond) elkaar toedienen door de zogenaamde nekbeet. En het was en is zeker zo dat je inderdaad een op pijn gebaseerde correctie aan je hond kunt toedienen door een ruk aan de slipketting te geven.

Ook is het zo dat de hond na een aantal keren een correctie toegediend te hebben voor in jou ogen ongewenst gedrag, hij dit gedrag achterwegen zal laten, in ieder geval als hij een slipketting om heeft en jij de riem vast hebt. Hij gaat deze correctie uit de weg door het ongewenst gedrag niet te tonen.

Maar er werd en wordt ook aan de slipketting gerukt als de hond een commando, wat hij vaak nog niet goed heeft geleerd, niet uitvoert. Daardoor raakt de hond erg in verwarring en raakt gestrest en brengt die pijnlijke correctie in verband met diegene die hem toedient.

Wat toen nog niet bekend was, zijn de huidige inzichten in hoe gedrag van de hond tot stand komt, hoe honden leren en communiceren en wat de gevolgen zijn van het gebruik van een correctiemiddel zoals de slipketting. Al weer zo’n 15  jaar geleden is het gebruik van de slipketting op mijn hondenschool verboden.

Door ervaringen in de praktijk met onder andere mijn eigen honden en de honden van eigenaren die bij mij een cursus volgden en mijn ervaringen als kynologisch gedragstherapeut, kwam ik er achter dat het gebruik van de slipketting veelal een negatief effect heeft op het gedrag van de hond en de relatie die er bestaat tussen eigenaar en hond

Door scholing en opleiding en door inzichten verkregen uit wetenschappelijk onderzoek en de publicaties daarvan werden mijn ervaringen betreffende het gebruik van de slipketting bevestigd. Het idee dat een ruk aan de slipketting de nekbeet van de ene wolf bij de andere wolf nabootst is totale onzin gebleken.

Minder agressie, angst en stress

Vanaf het moment dat er in mijn hondenschool geen slipketting meer gebruikt mag worden is er nog maar zelden sprake van agressief gedrag van de honden waar te nemen tijdens de opvoeding-  en trainingscursussen. Voorheen (bij gebruik van de slipketting) kwam die agressie veel vaker voor.

Ook tijdens mijn consulten gedragstherapie, is mij duidelijk geworden dat het gebruik van een slipketting zelden het gewenste resultaat oplevert en meestal een ongewenst effect heeft op het gedrag van de hond en op de relatie tussen eigenaar en hond. De hond reageert veel minder gestrest en angstig als er geen gebruik wordt gemaakt van de slipketting.

Zeker gezien datgene wat  (wetenschappelijke ) onderzoeken en ervaringen uit de praktijk de laatste jaren heeft opgeleverd is het op zijn minst vreemd te noemen dat door hondeneigenaren maar ook door hondenscholen nog veelvuldig gebruik wordt gemaakt van de slipketting bij het opvoeden, trainen, uitlaten, enz. van de hond.

De bezwaren gericht tegen het gebruik van de slipketting

 • Slipketting dient een voor de hond onaangename pijnprikkel toe wat in strijd is met de huidige opvatting met betrekking tot ontstaan van gedrag en de wijze waarop honden leren.
 • Bij (verkeerd) gebruik van de slipketting raakt de hond onzeker en gestrest en kan er geen spraken meer zijn van een ideale leersituatie.
 • Het gebruik van de slipketting berust bij veel hondeneigenaren op een machtsbasis wat in de omgang met de hond een foutief uitgangspunt is. Het wederzijds vertrouwen wordt     ondermijnd.
 • Er moet spraken zijn van wederzijds respect tussen eigenaar en hond. De eigenaar zal zijn hond moeten begeleiden wat niet kan worden afgedwongen door het gebruik van middelen die op basis van macht zijn gebaseerd.
 • Aanleren van nieuw gedrag (waar de trainingen voor bedoelt zijn) stagneert of wordt zelfs onmogelijk als de hond steeds een ruk aan de slipketting krijgt.
 • Het gebruik van de slipketting geeft aan dat het inzicht van de hondenbegeleider (eigenaar) en de instructeur, met betrekking tot de communicatieve mogelijkheden van en met de hond en de signalen die de hond daarbij afgeeft, ernstig te kort schiet.
 • Bij gebruik van de slipketting verliest de hond het vertrouwen in zijn eigenaar
 • De slipketting voldoet als hulpmiddel zeer zeker niet aan de huidige opvattingen en inzichten over de wijze waarop honden leren.
 • Het gebruik van de slipketting kan agressie bij de hond opwekken.
 • De slipketting maakt dat de eigenaar verslaafd kan worden aan het geven van straf wat een foutief uitgangspunt is bij de opvoeding of training van de hond. De correctie met de slipketting is een positieve straf die moeilijk te time is en die de hond onzeker maakt.
 • Straf heeft een korte werkingsduur en positieve bekrachtiging (beloning) heeft een lange werkingsduur.
 • Door veelvuldig gebruik van de slipketting kan de gezondheid en het welzijn van de hond worden benadeeld. Nek klachten komen veelvuldig voor.

 Voordelen?

Ja er is ook een voordeel aan het gebruik van de slipketting en dat is dat de hond moeilijker kan ontsnappen dan uit een (niet goed passende) halsband.  Het spreekt voor zich dat dit voordeel niet opweegt tegen alle nadelen.

Alternatieven

 • Werken met positieve versterkers (beloning) tijdens de opvoeding en training van de hond.
 • Ongewenst gedrag tijdens de training negeren of corrigeren door bijvoorbeeld de beloning te onthouden = negatieve correctie.
 • Gebruik maken van primaire en secundaire bekrachtigers.
 • Relatie met je hond aangaan berustend op wederzijds respect.
 • Voldoende kennis vergaren over leerprincipes, oorzaken van gedrag en de communicatie mogelijkheden van en met de hond.

Wil je meer kennis vergaren over de wijze waarop honden leren, download dan hier mijn gratis e-book “Hoe honden leren”.